0800 brojevi

Unapredite svoje poslovanje

0800.rs sistem je dizajniran tako da je potpuno kompatibilan sa svim postojećim PBX sistemima, i moguće je veoma jednostavno i brzo povezati vaš 0800 broj po želji sa infrastrukturom koju već posedujete.

Ukoliko nemate PBX infrastrukturu mi vam možemo ponuditi dizajniranje kompletne VoIP telefonije za Vašu kompaniju, bez porebe za ulganjem u hardverske resurse. Sve je bazirano na cloud tehnologiji, zahvaljujući Cloud PBX sistemu.

POGLEDAJ PBX PAKETE

0800 brojevi unapređuju poslovanje svake velike kompanije, davanjem mogućnosti svojim klijentima da vas kontaktiraju putem besplatne linije koja je namenjena samo njima. Kada pokažete svojim klijentima da brinete o njima sve što vam ostaje je da unapređujete svoj poizvod ili uslugu.

Vaše poslovanje ne mora biti vezano za jednu lokaciju, je 0800 brojevi mogu biti povezani sa bilo kojim call centrom, na jednoj ili više lokacija. Vaše je samo da odlučite koliko brojeva želite, naše je da ih usmerimo gde vama odgovara.

Naši klijenti